NatAspin H

ЗА ДОБРО КРЪВООБРАЩЕНИЕ

Натокиназата е протеолитичен фибринолитичен ензим, който се синтезира от традиционното японско ястие Натто, за което има литературни данни, че се консумира редовно от японската популация от две хиляди години. Натто представлява ферментирали соеви зърна в присъствието на бактерията bacillus subtilis, а тя от своя страна произвежда натокиназа и витамин К2, като по този начин доставя най-концентрирания на тези субстанции хранителен продукт.

НатАспинХ® е продукт, който е изработен по специален технологичен метод на екстракция и пурификация на субстанцията, за да се концентрира активната молекула натокиназа и да се изолират останалите вещества, които присъстват в Натто.

Натокиназа има доказана фибринолитична активност, като е открита при изследвания на 174 ензима за потенциални фибринолитични възможности през 1980 г. от японския биохимик д-р Хироюки Суми. Той ги сравнява по характеристики, доближаващи се до плазмена, който е ендогенният фибринолитичен ензим сред бозайниците. Натокиназата се доближава изключително много по механизъм до плазмина, като надвишава фибринолитичните му възможности 4 пъти.

Около 80% от действието се дължат на директно разрушаване (лизиране) на тромбите в цялата кръвоносна система. Останалите 20% се характеризират с повишаване на плазмените нива на TPA (тъканен плазминоген активатор) чрез блокиране на основния му инхибитор PAI-1, както и чрез стимулация на превръщането на проурокиназа в урокиназа. И двата синергични механизма водят до стимулацията на плазмин и на нашите собствени фибринолитични възможности. Тези допълващи основния ефект на Натокиназата действия гарантират ефекта на препарата през цялото денонощие, тъй като TPA демонстрира силно изявен циркаден ритъм. По този начин натокиназата поддържа нормалното състояние на кръвта.

Допълнителните ефекти на натокиназата включват:

  • Редукция на общия холестерол, чрез намаляване на LDL-C и триглицеридите;
  • Умерен хипотензивен ефект в размер до 10.9% редукция на систолното и 9.7% на диастолното налягане;
  • Намаляване на тромбоцитната и еритроцитната агрегация.

Допълнителната съставка в препарата – Хидрокситирозол, представлява най-мощният антиоксидант от природен произход, който е познат на медицината. Открит е за пръв път при анализ на средиземноморската диета и на него се отдават част от причините популацията на средиземноморския басейн да демонстрира нормални нива на холестерола и нисък релативен риск сърдечно-съдови заболявания.

Хидрокситирозолът има стойности по ORAC (Oxygen Radical Absobance Capacity) от 68576, което се явява 15 пъти по-висока антиоксидантна способност от добре познатия Зелен чай и 3 пъти по-висока от CoQ10 (коензим Q10).